Da er vi allerede inne i del 4 av dette semesteret og skal i denne delen litt nærmere inn på hvordan man kan analysere og finne lønnsomme måter å drive en nettside på. I løpet av semesteret har jeg gjort forskjellige sertifiseringer i Google analytics, Google Tag Manager, Facebook Blueprint og lignende. Derfor blir de neste innleggene basert rundt disse med «how to guider» og liknende. Dagens blogginnlegg blir en «how to guide» på hvordan man kan sette opp UTM-haler (Urchin Traffic Monitor»).

Har du en nettbutikk, blogg eller en hjemmeside har du kanskje noe kjennskap til Google Analytics, men har du noen gang funnet ut hvordan man veit hvor trafikken til siden din kommer fra?

Hvorfor bruke UTM

Som en markedsfører er det veldig viktig å fortså og analysere hvor trafikken på din hjemmeside kommer fra. Ved hjelp av UTM-tagger kan man enkelt se hvordan dine markedsføringstiltak som danner trafikk. UTM haler kan derfor hjelpe til med å velge de riktige markedsføringstiltakene og gi en oversikt over hvilke kampanje og innhold som gir høyest trafikk, om dette er gjennom organisk søk, nyhetsbrev eller betalt annonse.

I følge en side som heter Hootsuite er det tre gode grunner til å bruke en UTM tag:

  1. UTM tag hjelper med å spore verdien av markedsføringtiltak og kampanjer og måle ROI (return of investment).
  2. UTM tag gir nøyaktige data fra hvor trafikken din kommer fra. Har du flere CTA-er/call to actions i et nyhetsbrev kan du se akkurat hvilken som genererer mest trafikk igjennom å gi de ulike UTM tagger.
  3. Man kan enkelt teste hvilke innlegg som skaper mest trafikk eller hvilken kanal som gir mest trafikk eller respons. Ett eksempel kan være at man poster ett innlegg på både Facebook og Twitter, med ulike UTM tagger på call to action knappen. Slik kan vi se hvor det mest lønner seg å poste innlegget. Dette blir litt som å utføre en A/B test.

Det er ikke alltid alle markedsføringstiltak fungerer som de skal, derfor er UTM tagger en fin måte å finne ut hvilke tiltak og eventuelt kampanjer man bruke satse på. UTM tagger kan brukes til å skape bedre innhold, finne de beste sosiale plattformene for din nettside eller måle effekt hos målgrupper.

Hvordan er det man setter opp et UTM parameter?

Det å sette opp et UTM parameter kan gjøres på flere måter. I dette eksempeler skal jeg bruke Google sitt eget verktøy «Google ULR Builder«. I denne gjennomgangen skal jeg bruke «Indie Bowls» nettsiden vi laget i forrige del for å danne en UTM for Facebook og en annen UTM for nyhetsbrev kampanje. NB: URL blir autogenerert og lagt automatisk i Google Analytics kontoen om du har dette oppsatt.

Facebook innlegg UTM:

Utklipp fra Google sin URL bygger, man trenger kun å fylle inn felt med *

URL vil da se slik ut:

Det neste er å gjøre det samme for å samle inn trafikkdata fra nyhetsbrevet.

URL vil bli seende slik ut:

Etter man har sendt ut nyhetsbrevet og postet facebook posten, er det neste man da kan gjøre å begynne å analysere de ulike dataene. I dette eksemplet som en A-B test.

For å finne denne dataen i Google Analytics må man inn først inn på den riktige kontoen og GA på Google Analytics. Derretter i sidemenyen over til Brukeranskaffelse. Videre er det All trafikk –> Kilde/medium.

Når man har trykket på «Kilde/medium» vil man få opp de genererte UTM kodene med navn du selv satte opp i URL byggeren. Her kan man lett se hvilke plattformer og UTM tag som har mest trafikk.

Håper du lærte noe av denne guiden og nå forstår bruken av UTM haler og hvordan man setter dette opp!

  • Kristian

Kilder:

blog.hootsuite.com/how-to-use-utm-parameters/