Vi kjører allerede på med neste blogginnlegg, og i dag skal vi nærmere inn på et tema inspirert av vår foreleser Karl Phillip Lund. I dette blogginnlegget skal vi ta for oss hvordan vi kan på best mulig måte skaffe seg en mentor, i tillegg til å se på fordelene ved å ha en mentor. Det å ha en mentor kan faktisk gjøre en stor fordel når det gjelder fremtidige valg innenfor karrierevalg og studieretning.  

Blogginnlegget og dette temaet blir drøftet i lys av et internettkurs bestående av 8 moduler. Kurset heter «First round» laget av Paul Besek, og jeg legger en link til dette her om du selv ønsker å ta dette. Dette innlegget skal gi en innføring i de forskjellige stegene i modulen og gi en innføring i hvorfor og hvordan skaffe seg en mentor med hjelp av eksisterende plattformer. 

First Round – Networking basics

  1. Din profesjonelle identitet 

I starten av kurset kommer du innom det å finne ut hvem du er som student og en ung profesjonell. For er det en ting man må ta med seg inn i studiene sine og ved endt studie, er at når man er ferdig studert, så er man ikke ferdig utlært. Man opplever også veldig ofte at man ikke føler seg 100% trygg i en relevant jobb. For oss som er studenter, så handler det mye om å la sin identitet vokse, og det å være trygg i sin rolle. Kurset kommer innom 5 kvaliteter som er ekstremt nyttige når man søker om hjelp fra de erfarende i bransjen du befinner deg i. Disse 5 er: 

Empati: Å se ting fra noen andres perspektiv. Gjerne den du søker hjelp fra. 

Nysgjerrighet: Dette handler om å vise hvor nysgjerrighet på mentorens reise, erfaringer og opplevelser.  

Takknemlighet: Mentorer og profesjonelle gir deg sin tid til innsikt og erfaring, vis takknemlighet. 

Relevans: Få frem hvorfor denne samtalen og veiledningen er nyttig for deg. 

Respekt: Sier seg litt selv. Mentoren tar seg tid til å høre og gi anbefalinger. Behandle de slik du ville blitt behandlet når du hjelper noen.  

  1. Det å finne en mentor via. LinkedIn 

LinkedIn er den perfekte plattformen til å lete og danne nye kontakter. Kurset skiller mellom tre måter å finne dine nye kontakter på: 

Perfect overlap: Dette punktet handler om å identifisere deg med noen fra skolen eller noen som har tatt samme bachelor som deg. Hvis jeg tar et eksempel fra meg selv, ville dette vært noen fra studiet «Markedsføring og salgsledelse» på Høyskolen Kristiania.  

Great Overlap: På dette punktet kunne det vært noen som har gått på samme skole som deg, på samme linje, men ikke nødvendigvis akkurat samme fordypning.  

Similarities: Her kan det være noen i en bedrift som har tatt de samme fagene som deg selv. En person i arbeidsmarkedet som de identifiserer deg med.  

Noen interessante: Dette siste punktet er en felles for alle de øvrige punktene. Mentoren må være en person som man finner er interessant, og man må være nysgjerrig på det personen har å komme med.  

  1. Hvordan ta kontakt? 

Det å ta kontakt med en mentor kan gjøres på forskjellige måter, spesielt med alle de plattformene vi har til disposisjon. Men kanskje de mest relevante måtene i denne sammenhengen vil være via. LinkedIn eller via. Mail. Det å kontakte via. Kurset oppfatter det å ta kontakt via. LinkedIn som en raskere måte å kommunisere på, hvor det er chat funksjoner og mer casual. Men det å ta kontakt via mail kan virke mer formelt og mer personlig. Begge plattformene fungerer fint til å kommunisere på, men en smart huskeregel å ta med seg er at din første melding skal inneholde tre viktige punkter. 

Who: Hvem er du? 

Why: Hvorfor sender du melding? 

What: Hva lurer du på/ønsker du fra denne personen? 

  1. Koordinering av kontakten 

En viktig del av det å være i kontakt med en mentor, er å holde kontakten rask og fleksibel. De fleste av oss har en travel hverdag og har relativt lite tid til overs. Derfor er det ekstremt viktig å respektere mentoren sin tid som nevnt tidligere. Et tips her er å holde det kort og konsist slik at det er enkelt for mentoren å ta seg tid. Ett eksempel er å sende en melding med tid, sted og hvilken kanal dere har mulighet til å utveksle informasjon.  

Modul 5,6 og 7 i kurset vil jeg si går litt inn i hverandre. Disse modulene går igjennom på generell basis hvordan du skal navigere samtalen, gi relevant informasjon og ikke minst, stille forberedt! Første punkt, navigering er innom samtalens fire faser: start, introduksjon, spørsmål og avslutning. For dette punktet handler det om å ha gjort research på forhånd. Videre når du skal fortelle litt om hvem du er, er det frem punkter det kan være greit å ta utgangspunkt i. Hvem er du, dine talenter/skills, interesser, din karriere så langt, hvor du befinner deg i dag og hva du ønsker å oppnå. Når du skal stille spørsmål til mentor kan dette også være delt opp i tre punkter: main, second og thrid. Main handler om deres reise og utfordringer, og valg de har tatt på veien. Second handler om de talentene, skillsene de har, karriere og informasjon om bedriften de jobber for. Den siste, «third» omhandler hvilke råd de vil gi deg videre, hvilke muligheter du sitter med og eventuelle anbefalinger.  

  1. Det å skape en langvarig relasjon 

I dette steget har du kommet til det punktet hvor du har hatt en samtale men en person du selv mener har «drømmejobben». Personen har gitt deg mye god informasjon om stillingen og steg for hvordan å komme seg dit. Her er det da viktig å vise hvor takknemlig man er for å ha hatt denne samtalen. Kanskje kan du også spørre om det er greit for mentor å holde kontakten framover. Dette vil skape en god relasjon og noen å komme tilbake til når man stagnerer og trenger videre tips og råd.  

Oppsummering 

«First round» er et kurs som gir innsikt i det å skaffe seg en mentor, og hvorfor man burde skaffe seg en mentor. Dette kurset gav meg mer informasjon på hvordan man skal gå fram og hvilke mentorer som er relevant for meg. Kuret lærer også at man ikke trenger å være redd for å ta kontakt med personer, og ikke føle seg til bry. Tenk heller at denne personen tar det som et kompliment at du ønsker råd og anbefalinger fra de. Jeg har selv ikke skaffet meg en mentor, enda. Men er det noe jeg skal prøve å få til i den nærmeste framtiden, så er det å skaffe seg en mentor. Men dette kurset i ryggen, så har jeg alle forutsetninger for å klare dette.