Vi har nå begynt det tredje temaet i fordypningsemnet Digital Markedsføring. Dette neste temaet omhandler E- varehandel og foreleseren vår er Karl Phillip Lund. I tillegg til at jeg kommer til å oppdatere bloggen to ganger i uken, skal jeg også sammen med mitt team utvikle og etablere en nettbutikk. I startfasen og i dette innlegget skal vi gå litt nærmere for det grunnleggende i selskaper for at de skal nå sine mål. Hvordan er det Facebook, Google og Netflix setter sine mål og strategier? Du gjettet riktig, det er OKR! I følge Karl Phillip Lund, vår foreleser, er det ikke mange i Norge om er kjent med dette verktøyet. Da er det jo genialt at jeg skriver ett innlegg om dette.

OKR – Objetive and key results 

OKR er et styringssett som knytter selskapets, teamet og medarbeiderne sine mål sammen for å sette en strategi i målbare resultater. Styringssettet skal være med å skape tydelige rammer rundt gjøremål og prioriteringer, dermed vil det være enklere å legge vekk arbeid som gir lite verdi for helheten.   

Objektive omhandler retningen. Det er en måte å beskrive hva vi ønsker å oppnå. Key results er hvordan vi har tenkt å gjøre det. Jeg legger ved en video her som forklarer dette på en enkel måte.

Hvorfor benytte OKR i din bedrift? 

Ifølge Lund (2019) har en bedrift som benytter seg av OKR systemet en god kommunikkasjonsflyt intert i bedriften ettersom målene gjøres kjent blant alle ansatte i bedriften. Ved bruk av dette systemet kan bedriften stille seg spørsmål regelmessig om hva man ønsker å oppnå, og hvordan man planlegger å komme seg dit, som igjen gjør at bedriften oppnår ønsket og forventet resultat. (Lund, 2019). 

Hvordan setter man opp et OKR styrringssett? 

  1. Start med Objective.  

En god objetive er en ambisiøs, motiverende og konkret indikator på hva teamet ønsker å oppnå innen ett visst tidsrom. Som vanlig er det til en stor fordel om det ikke bare er lederen som er engasjerende, men også hele teamet. Det lønner seg og danne et objecitve som er motiverende for alle avdelinger, slik at man i fellesskap finner en vei mot målet.  

  1. Gode Key Results. 

For å utarbeide gode «key results» som henger sammen med det første steget «objectives», må man også her se sammenhengen med tilhørighet og overordnet engasjement hos de ansatte. En nyttig modell for å utarbeide disse delmålene, er SMART modellen. Smart er en forkortelse for «spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbundet». (ledernytt.no, 2021).  

Spesifikt – Målet med planen må være tydelig og oppnåelig. 

Målbart – Formålet med målsettingen må være bestemt i en målbar faktor som tid, vekt eller annet.  

Attraktivt – Målet som settes må være attraktivt nok til at ikke bare ledere, men også ansatte, ønsker å jobbe mot målet over en lengre periode uten å miste motivasjonen eller engasjement.  

Realistisk – Målet som skal settes må kunne realiseres innen en konkret tidsbestemt periode, og må være oppnåelig slik at målet kan innfris.  

Tid – Som nevnt må målene være spesifikke og realistiske. Dette vil være til at ønsket tidspunkt for oppnåelse av aktuelle del- og hovedmål kan fullføres innenfor rimelig tid.  

Hvordan komme i gang med dette styringssettet i din bedrift 

Ifølge Lund (2019). Anbefaler flere eksperter innenfor feltet OKR i starten å prøve seg fram når det gjelder implementering av et slikt system. Start gjerne med en mindre gruppe (ledergruppe eller utnevt personale) for å danne kontroll og utprøving. Dette gjør at gruppen for kjennskap til styringssettet før de eventuelt velger å implementere dette internt. En annen smart løsning er å samle mindre grupper med ansatte for å forklare og drøfte hva OKR er. Deretter forklarer man hvorfor man ønsker å implementere dette. Da kan de ansatte komme med innspill og man får vite innstillingen og reaksjonen til forandringen. Ser man at de ansatte og de forskjellige avdelingene er positive til implementering av et OKR system har man mulighet til å gjøre en prøveperiode i enkelte avdelinger eller i hele bedriften om man har et gjennomtenkt konsept. (Lund, 2019). 

Oppsummering 

Jeg syntes selv OKR er et spennende styringssett som flere bedrifter og nye grundere kan benytte seg av. OKR gir en mulighet til å få en god oversikt både på kort og lang sikt. Et tips er at man ikke setter seg for mange mål. Start prosessen med å prioritere de viktigste målene, og deretter lag flere mål når de andre er i boks. En god objective er en kort og inspirerende setning om hva man ønsker å oppnå i neste periode. Gode Key results er målbare og man burde ikke ha flere enn 2-5 stk. Det er lurt å starte smått, og deretter prøve seg fram for å tilpasse seg.  

Jeg skal selv få erfaringen av å prøve dette med mitt team når vi utvikler en nettbutikk. Så du skal du få høre om mine erfaringer ved bruken av OKR ved en senere anledning!

Kilder:

Lund, Karl Philip. 2019. “OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021”. INEVO, 18. desember. Lesedato: 07. april 2021: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Nettavisen, Lesedato 06. april 2021 : https://www.nettavisen.no/artikkel/slik-maler-google-sine-ansatte/s/12-95-3423152095

Torbergsen, Turid. 2021. Ledernytt.no, “Suksesskriterier for å nå mål”. Lesedato: 06.04.21 : https://www.ledernytt.no/suksesskriterier-for-aa-naa-maal.4785617-112537.html