Internett gir oss enorm tilgang til informasjon. Når en søker på internett om et tema eller noe du lurer på, får du millioner av treff på få sekunder. Kanskje har du trodd at det du søker på, vil få samme innholdet som andre får opp? Der tar du grundig feil. Algoritmer, filterbobler og ekkokamre skaper personalisert innhold for oss alle. I dette blogginlegget skal vi gå nærmere inn på dette, se på hvordan dette fungerer og hvordan dette oppstår. Til slutt skal vi også vektlegge disse fenomenene, filterbobler og ekkokammer, og se litt på de store konsekvensene dette kan ha.

Filterbobler


Filterbobler er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på internett som raskt fører til «tunnelsyn» og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper. Denne filterboblen oppstår når algoritmer på nettsider sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på tidligere søk og informasjon om brukeren. Dette gir et grunnlag for at man i økende grad får bekreftet våre egne synspunkt, mens vi i samme stund blir utestengt fra informasjon som ikke stemmer med våre egne oppfattinger. Dette skaper en effekt hvor vi blir mer og mer kapslet inn i vår egen kulturelle og ideologiske boble av likesinnede. Filterbobler, som påvirker individets online annonser, sosiale medier, nyhetsstrømmer og web søk, isolerer i hovedsak personen fra påvirkninger utenfor og forsterker det individet allerede mener. Ordet boble er i denne sammenhengen et synonym for isolasjon. Hvis vi ser litt tilbake i tid hvordan begrepene oppstod, så er begrepet «filterbobble» skapt av internettaktivisten og skribenten Eli Pariser. I boken «The Filter Bubble», utgitt i 2011, kan man gå dypere inn på hvordan dette fungerer. Legger ved en video her!

https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles

Sosiale nettverk skaper ekkokammere

Effekten av flere individer som kommer inn i denne filterboblen, skaper en effekt som kan utvikle seg til å bli et ekkokammer. Et ekkokammer oppstår der likesinnede deler de samme perspektivene, meningene og holdningene med hverandre. Dersom du er inne på en nettside eller med en gruppe mennesker som kun tar for seg én side av en sak, kan det bety at du er i et ekkokammer. Min første tanke er at dette kun kan ha negative konsekvenser, men dette må ikke misforstås, man kan også bruke disse ekkokamrene for felleskap og bruke plattformer for en følelse av tilhørighet, dette for å søke bekreftelse på det vi mener og står for. Det å oppsøke og tolke ting slik at det bekrefter eller styrker egne verdier heter også confirmation bias – altså bekreftelsestendenser. Men i dette blogginlegget ønsker jeg å vektlegge litt av konsekvensene dette kan få.
Vi mennesker har alltid vært sosiale flokkdyr. Ekkokammere er spesielt synlig i temaer som politikk, hvor kommunikasjon og meninger er forsterkes i en liten gruppe eller et større samfunn. Ekkokammer effekten kommer av at man blir eksponert for informasjon fra andre med like verdier og synspunkter, som deretter gjør at diskusjoner oppleves som at alle sier det samme til hverandre om og om igjen.

Demokratiet blir et offer


Eli Pariser tar for seg konsekvensene av filterbobler i forhold til demokrati. I boken hans, kan man se at han skriver at demokratiet krever at innbyggere ser ting fra forskjellige perspektiver, men i dagens samfunn blir lettere tatt med inn i disse filterboblene. I et demokrati er man avhengig av at man deler meninger og fakta med de ulike partene, men i stedet skaper disse filterboblene parallelle men separate veier.

I skrivende stund har vi nettopp vært igjennom et godt eksempel på hvordan disse filterboblene og ekkokammrene kan få en stor konsekvens for et demokrati. Avtrappende president, Donald Trump, har igjennom plattformen Twitter delt selektive artikler, innlegg og videoer.Man kunne også se sammenhengen mellom artikler som samsvarer med hans politiske syn, men han fulgte også bare personer som støttet hans meninger. Dette ble en snøball som rullet videre, hvor resultatet av dette ble til at hans over 70 millioner følgere ble utelukkede eksponert for hans politiske meninger. Disse følgere delte deretter hans tweets videre, som til slutt skapte, etter min mening, et av de største ekkokammrnene i nyere tid – som igjen bidro til en massiv splittelse i Amerika.
I en serie laget av Thomas Seltzers – «UXA», kan man se denne splittelsen veldig tydelig, hvor naboer i USA ikke lenger er på talefot lengre, dette på grunn av ekkokamrene som har oppstått, der de ikke ønsker å høre på andres meninger utenfor deres filterboble. I serien kan man også se at det ikke bare er igjennom sosiale medier disse ekkokammrene oppstår. Vi kan tydelig se at «fake news» har blitt en stor ting, og at de forskjellige nyhetsselskapene prøver å filtrere nyhetene som kommer ut. Kort fortalt kan man se at Republikanerne ser på Fox News, hvor det bare er positive nyheter om Trump, mens i CNN og MSNBC, fremlegger negative sider og andre politiske synspunkter i tillegg. Det er gjerne på CNN og MSNBC Demokratene ser nyhetene sine.

Hva med Norge?

Det er ikke bare i USA hvor folk havner i ekstreme filterbobler og ekkokammre. I NRK sin serie «Norge bak fasaden» sesong 2 episode 2 (må ha TV2 Sumo..), får man et større innblikk i hvordan dette utformer seg også i Norge. Kort fortalt viser episoden hvordan man igjennom internett og dens søkemotor kan havne i disse ekstreme ekkokammrene. Reporterne Janne Amble og Kadafi Zaman tar oss med inn bak lukkede dører og kaster lys på sprekkene i den norske fasaden. Slik som serien utformer seg, kan man se på eksemplet SIAN hvor dems ekkokammer også bruker utsagnet «fake news» mot norske journalister. Episoden viser også tydelig hvordan den yngre generasjonen med sine interesser starter med et søk på Google, og før de veit ordet av det havner langt ned i det vi kaller Dark web. Ofte kan dette føre til et ekkokammer man sliter og komme seg ut av, med likesinnede personer i samme forum. Det er gjerne her konspirasjonsteorier utformer seg, slik som QAnon i USA. Man kan se på dette som et isfjell, hvor starten er Google og jo lengre ned i kaninhullet man kommer, jo verre blir det.

Pin on Programming & Coding
https://no.pinterest.com/pin/253116441543938498/

Det å si at filterbobler er dirkete farlig for demokratiet er veldig drastisk, men filterbobler og ekkokammre gjør det enkelt for ensidige synspunkter og gjør det vanskeligere å se andre synspunkter. Den største faren med dette er anbefalingen algoritmene gjør når snøballen ruller videre og man hopper ned i et kaninhull. Artiklene går raskt fra å være saklige til å kanskje bli veldig radikale, og med kanskje mye følelser involvert, kan det være vanskelig å komme seg ut. En ting er at man til slutt ikke klarer å skille saklige artikler og propaganda/fake news, men en annen ting er hvordan hvert enkelt individ reagerer utfra hvilken situasjon man befinner seg i – jo lengre ned i kaninhullet man kommer.

I dette blogginlegget har jeg vinklet det litt mot de større konsekvensene. Prøv nå å trykk deg inn på de forskjellige linkene til denne blogg posten under eller i fet skrift. Alle artiklene har en fellesnevner, hvor de igjennom «cookies» skaper personalisert informasjon og anbefalinger – for kun deg, som igjen blir med deg i dine nyere søk. Er dette med på å skape en filterboble for deg, uten at du er klar over det?

//Kristian

Kilder:

https://whatis.techtarget.com/definition/filter-bubble

https://snl.no/filterboble

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-42187596

https://tv.nrk.no/serie/uxa-thomas-seltzers-amerika/sesong/1/episode/1/avspiller

https://www.tv2.no/a/11618353/

https://sumo.tv2.no/programmer/fakta/norge-bak-fasaden/sesong-2/norge-bak-fasaden-2-episode-2-1621579.html?showPlayer=true