I flere hundre år har vi hatt ulike måter og ny teknologi til å lage konstruksjoner, bygninger, mat, hverdagslige ting som et melkeglass og mer. Som nevnt i flere blogginnlegg så tar vi stadig større steg i innovasjonen av nye arbeidsmåter og innovasjon av ny teknologi. Ny teknologi er i ferd med å endre betingelsene for industriell produksjon. Igjen står vi ovenfor en større revolusjon i markedet. Det nye temaet og teknologien som er svært diskutert og «hot» om dagen, er 3D printing. I dette blogginnlegget skal jeg gå nærmere inn på hva 3D printing er, hva det kan brukes til, se litt nærmere i en artikkel som nevner temaet og hvilke konsekvenser dette kan ha for alle «berørte».

Men først, om du ikke veit hva 3D printing er, så skal jeg gi en kort forklaring på denne teknologien. Kort fortalt er 3D-printer en additiv produksjonsprosess som skaper et fysisk objekt fra et digitalt design. Prosessen fungerer ved å legge tynne lag med materiale i from av flytende eller pulverisert plast, metall eller sement, og deretter smelter lagene sammen. (investopedia.com). Hvis du ønsker å se litt mer visuelt hvordan det fungerer, så legger jeg til en video her.

Muligheter
Grunnen til at ny teknologi kommer til markedet, har jo mye med at vi ønsker å gjøre ting på en enklere måte. Helt siden denne printeren ble introdusert har 3D utskriftsteknologi allerede økt produksjonsproduktiviteten. En stor fordel med denne teknologien er at man slipper å frakte materialer fra ett sted til ett annet, man kan heller «printe» ut materialene man trenger på det stedet man trenger de. Dette er både lønnsomt for tidsbruk og pengebruk. I tillegg til både effektivitet og lønnsomhet for både forbrukere og selskaper, kan man i tillegg trekke printeren inn som en nyttig teknologi i kampen mot et bedre klima. Hvis du ønsker å lese mer om hvordan den kan bidra til dette, legger jeg ved en link fra en interessant artikkel fra Raymond Weitekamp her.

3D printe et hus på ett døgn.
I en litt gamlere artikkel fra Tu.no kan man lese om hvordan man kan bruke en 3D printer til å bygge et helt hus på 32 kvadrat på 24 timer. Vulkan, som er selskapet som står bak prosjektet, sier også at dette huset kun kostet dem rundt 10.000 dollar å printe (i 2018). Jeg fant ikke noe informasjon om hvor mye det kostet de nå i dag, men i 2018 hadde de et håp om at når produksjonen tok seg opp, at de kunne ligge på en rundt 4000 dollar, ca. 31.000 kr, i framtiden. Her ser vi et godt eksempel på hva denne teknologien muliggjør. Den største grunnen til at jeg ønsker å trekke frem denne artikkelen er hva formålet til Vulkan er i denne revolusjonen. Samarbeidet mellom Icon og New Story er å lage hus for den fattigere delen av verdens befolkning som mangler tilfredsstillende og trygge boliger. Man kan bare se for seg muligheten denne 3D printeren har for de fattige landene hvor mange bor i små telt. Tenk å sette opp en slik printer, og dermed få «printet» ut mange tusen hus på bare noen uker. Ønsker du å se hvordan sluttresultatet til Vulkan ble? Se denne videoen!

Vi kan også finne andre konkurransefortrinn med denne printeren. 3D printeren gjør det også svært enkelt for bedrifter å differensiere seg fra konkurrenter, og har muligheter for å gjøre produktene svært spesialiserte. 3D printeren legger til rette for småskalaproduksjon på en ny måte. Dette på grunn av lavere produksjonskostnader er man ikke avhengig av store produksjonsvolum. 3D printeren gjør det mulig å lage en prototype slik du vil ha den, også etter bare minutter er den ferdiglaget, akkurat slik som du villa ha den.

Konsekvenser
Vår foreleser, Arne Krokan, er veldig flink til å påpeke at all den digitaliseringen og innovasjonen av ny teknologi vil ha en form for konsekvens. Noe jeg allerede har snakket mye om i de forrige innleggene mine, er konsekvensen av oppsigelser og at de tradisjonelle handtverksjobbene forsvinner. Hva skal vi med snekkere og tømrere når vi bare kan trykke på en knapp, som gjør all jobben 100 ganger raskere, ikke har noe fridager, ikke noe lunsjpauser, og som ikke tar seg timebetalt? Dette er et spørsmål som vi ikke har noe svar på enda. Men jeg tror at den yngre generasjonen, digitaliseringen og skolegangen som formes med årene, kommer til å ha dette i bakhodet. Men jeg har mine mistanker om at den generasjonen jeg befinner meg i, som jobber i disse utsatte yrkene, kanskje må finne andre alternativ til slutt.

3D printing kan på mange måter beskrives som en muliggjørende teknologi. Vi kan allerede finne flere bedrifter som ønsker å fullstendig automatisere sin produksjon, hvor vi allerede får eksempler på hvordan teknologien tar arbeidsplasser. Et eksempel jeg fant var selskapet Zume, som forsøkte revolusjonere sin pizzaproduksjon. I dette forsøket måtte beklageligvis virksomheten legges ned, noe som tyder på at de ikke kunne gjøre dette på en lønnsom måte. Med dette så kan vi nok fastsette at vi enda er i en tidlig fase i denne teknologien. Men, den har allerede vært her i snart et tiår, hvem vet hvor denne teknologien tar oss de neste 5-10 årene.

Kilder:

https://www.investopedia.com/terms/1/3d-printing.asp
https://www.tu.no/artikler/kjempeprinter-skal-skrive-ut-hus-til-verdens-fattige-pa-under-24-timer/432608
https://zume.com/

https://medium.com/polyspectra-wavefront/why-3d-printing-is-a-critical-part-of-the-battle-against-climate-change-726e493a3f58