I mitt forrige ga jeg en liten introduksjon til hva Kunstig intelligens er. Videre gikk jeg videre til hvordan vi kan benytte oss av den teknologien i framtiden og hvordan den allerede kan hjelpe samfunnet. I tillegg skreiv jeg et lite avsnitt på hvordan dette påvirker dagens arbeidsplasser og oss vanlige mennesker. I dette blogg innlegget skal jeg gå litt dypere og videre inn i dette teamet og se litt på kunstig intelligens og datainnsamling, og mulighetene rundt dette. Jeg ønsker derfor å ta for meg både de sosiale konsekvensene denne kunstig intelligens teknologien kan ha, og om det kan finnes noe positivt i det. Jeg har kommet over noen interessante funn hvor kunstig intelligens er en stor faktor til en skremmende verden. Derfor skal vi nå se litt nærmere på det som kalles et social credit system.

Men først, hva er et sosialt kreditt system?

I 2014 annonserte den kinesiske regjeringen at de skulle sette opp et sosialt kredittsystem innen 2020. Dette er noe kinesiske myndigheter har holdt tett inntil brystet, men man finner fortsatt informasjon om hvordan dette skal fungere. Systemet er laget med bakgrunn om at de ønsket å skape orden i et stort land med velferdsproblemer. Hvis vi skal forklare dette på en enkel måte er det et system som evaluerer hvert enkelt individ registrert i systemet. Her fanger systemet opp utdanning, kriminell historie, sosiale medier oppførsel, bøter, hva man bruker penger på, og mange andre faktorer. Dette skal ses i sammenheng i en samlet poengsum. Hvis denne poengsummen er for lav kan det få konsekvenser. Konsekvenser kan være å ikke få lov til å ta tog eller fly, at barna dine ikke får gå på de gode skolene og ikke får mulighet for å ta opp lån. I tillegg skal de ha et offentlig skjema, hvor man kan søke opp borgere eller selskaper for å se poengsummen til hver enkelt. I følge Kina er fordelen med dette systemet at myndighetene skal få mer kontroll og skal belønne de gode innbyggerne, og straffe de dårlige innbyggerne. Fra det jeg finner er dette kun implementert i Rongcheng som er en liten by i Kina, men utviklingen sier oss at dette er noe flere byer kommer til å ta i bruk i Kina.

Social Credit System i Kina 2020 – Hermann Kjennset
https://www.wired.co.uk/article/chinese-government-social-credit-score-privacy-invasion

Et nytt klasseskille?
Det som skjer i Kina er noe vi har «sett tidligere». Hvis vi ser tilbake noen år har også den vestlige delen av verden vært delt inn i rangeringer. Vi har i en lang periode vært delt inn i denne «underklassen, middelklassen og overklassen». Disse klassene ble bestemt ut ifra hvilken jobb man hadde, hvilken familie og område man kom fra og hvor mye man tjente. Deretter gav det deg et nærmere innblikk i hvilke muligheter man har. I overklassen hadde man muligheter for flere goder og fordeler i samfunnet. I dagens samfunn har vi ikke noe betydelig klasseskille, selv om det alltid kommer til å være enkelte som er rikere enn andre, men ikke noe markant klasseskille som i gamle dager. Det Kina egentlig gjør er å gå tilbake til dette, og sette innbyggerne i rangeringer. Men er dette systemet Kina har tatt i bruk bra for samfunnet?

Jeg tror dette er et stort tilbakesteg. Dette ville utviklet oss i feil retning og ses på som et tilbakesteg til det klassesystemet vi lenge har kjempet mot. Tanken om at penger, status, en poengsum og rangeringer skal definere deg som er menneske er skummel. Jeg blir slitt skremt med å se utviklingen som skjer i Kina, men samtidig er jeg ganske sikker på at vi har lang vei for å eventuelt komme til dette stadiet her i vesten. Jeg tror også at vi europeerne har tatt en riktig retning med GDPR, som gir oss en rett til å vite om dataene skal brukes på andre måter enn opprinnelig tenkt. I tillegg så kan vi se at Kina alltid har ønsket å ha betydelig kontroll på innbyggerne sine. I artikkelen fra NRK linket nedenfor spurte de hva befolkningen syns om systemet. De svarte at de ikke var bekymret og er veldig vant til å bli overvåket.

Personlig blir jeg litt skremt av å lese om det som skjer i Kina. Tenkt den konstante følelsen av at man blir overvåket og at det man gjør til en hver tid er offentlig. Ytringsfriheten blir på en måte tatt bort. Jeg tror ikke at en slikt rangeringssystem kommer til vestlige land med det første, men hvis vi ser all den teknologien som utvikles – skal vi heller ikke se bort i fra at vi får noe lignende system også her i framtiden.

Tips: for å kunne se litt hvordan dette ville fungert og for å få et visuelt innblikk, kan jeg anbefale og se episode S03E01 fra Black Mirror. Eller se en kort scene fra YouTube i denne linken.
https://www.youtube.com/watch?v=YrpK90bHO2U&ab_channel=drab2000

Kilder:
https://serviceplan.blog/en/2018/12/the-inside-story-x-3-chinas-social-credit-system/
https://nhglobalpartners.com/chinas-social-credit-system-explained/
https://resett.no/2019/02/24/kinas-sosiale-kredittsystem-en-trussel-mot-demokratiet/
https://www.nrk.no/urix/kinas-digitale-diktatur_-gar-du-pa-rodt-lys_-blir-du-uthengt-pa-storskjerm-1.14369439