Da har vi startet undervisningen i faget Digital Markedsføring og vår første foreleser i første tema, er Arne Krokan. Jeg har sett fram til å starte denne undervisningen og ønsker først bare å forklare hvordan kurset er satt opp. Kurset er delt opp i fire tema: Digital økonomi og forretningsmodeller, sosial kommunikasjon, E-varehandel, og digital markedsføring. Første forelesning er unnagjort og fått startet med teamet digital økonomi og forretningsmodeller. Her har vi fått ett større innblikk på hva temaet har og tilby, slik som digital økonomi, teknologi, samfunn og mennesker. Vi var igjennom mye interessant i forelesningen, slik som digital studieteknikk sammen med gjesteforeleser Marianne Hagerila, men er det noe jeg ser på som ekstra interessant, så er det hvordan de digital plattformene overtar. Så i dette blogginnlegget er det digitale plattformer som blir tema.

Men først, hva er egentlig en digital plattform?
«Kort fortalt er en digital plattform en teknisk løsning optimalisert for å samle, oppbevare og bearbeide data du samler inn – litt som en nettbank bare for data.» (Atea 21.02.19.) Her er det viktig å påpeke det at en plattform er en forretningsmodell, og ikke en teknologi. Teknologien i form av programvare er det fundamentale for digitale plattformer, men utgjør ikke en digital plattform i seg selv. En plattform er ikke noe nytt fenomen, men vi kan se det at IT gjør det mulig å bygge opp egne plattformer og skaper verdier gjennom lave driftskostnader, datafangst og med høye nettverkseffekter. Jo flere som bruker plattformen, jo høyere økonomisk verdi får man. I et eksempel så kan vi trekke frem Finn.no som en digital plattform hvor nettverkseffekter gir verdi. Hvis man har flere brukere som selger, så gir det et større utvalg for meg og andre som kjøper.

Hvordan har disse digitale plattformene påvirket verden?
Hvis vi går litt tilbake i tid så kan man raskt se hvordan digitale plattformer har vært med på å utvikle de største selskapene i verden. Siden den industrielle revolusjonen har vi utviklet oss ekstremt mye. I denne senere tiden har vi sett hvor mye internettet generelt har utviklet hvordan markedet ser ut i dag. Under har jeg tatt et utklipp av de største selskapene i verden basert på markedsverdi (hentet fra Companiesmarketcap.com). Hva er det man kan se i disse selskapene som har en stor fellesnevner? Jo, nemlig bruken av digitale plattformer.

Igjennom digitale plattformer vil det være enklere for selskap å vokse. De når ut til en større del av verden ved hjelp av digitale verktøy og globalisering. Dette gjør at de tar større markedsandeler fra konkurrenter som ikke benytter seg av denne forretningsmodellen. For å forstå denne sammenhengen slik som nevnt tidligere med Finn.no, Jeg fant også en meget relevant utsagn av Tom Goodwin (senior vice presifent of strategy and innovation i Havas Media), hvor han forklarer det enkelt: «Uber, verdens største taxiselskap, erier ingen kjøretøy. Facebook, verdens mest populære medieplattform, lager ikke innhold. Alibaba verdens mest verdifulle retalier, eier ingen varer. Og Airbnb, verdens største tilbyder av overnattinger, eier ikke eiendom. Det er noe interessant som foregår». Hvis vi ser litt nærmere på hvordan Uber benytter seg av digital plattform som forretningsmodell, finner jeg en veldig simpel tegning av dette.

Uber mot drosje. En økonomisk vurdering av forretningsmodeller. Anja  Basioli Kirkvik og Olaug Jerpstad. Veileder: Tor W. - PDF Gratis nedlasting

Forbrukere av disse digitale plattformene
I en digitalisert og teknologisk verden som stadig utvikler seg, ser vi også hvordan vi som forbrukere er med å drive hele konseptet fremover, slik som forretningsmodellen til Uber. Men vi ser også noen negative sider ved digitaliseringen. Den eldre generasjonen sliter bare mer og mer med å følge med. Selv jobber jeg på Elkjøp, og stadig kommer det inn kunder som sliter med å orientere seg på disse digitale plattformene. Men hvis vi ser bort fra opplæringen og frustrasjonen de har ved å lære seg disse, ser vi hvordan dette også skaper en verdi denne gruppen. Selv om jeg i den yngre generasjonen sitter om og om igjen med mormor og kunder på Elkjøp, og viser hvordan man benytter seg av DNB sin digitale plattform, ser vi hvordan dette gir en verdi for disse. Nå slipper bestemor som begynner å bli dårlig til beins å dra helt til banken hvis hun har noen spørsmål eller ønsker å sende en bursdagsgave via. vipps, dette kan hun nå gjøre på den digitale plattformen til DNB.

Kilder:
https://www.atea.no/siste-nytt/en-digital-plattform-gir-deg-kontroll-pa-dataen/
https://www.abelia.no/bransjer/teknologi-og-digitalisering/det-digitale-naringslivet/nyheter/nar-digitaliseringen-kommer-og-tar-oss/
https://blogg.markedspartner.no/ledelse/hvorfor-er-digitale-plattformer-sa-verdifulle